SJJS zamówienia publiczne

SJJS - zamówienia publiczne

O nas

Jesteśmy osobami, których celem jest pomoc polskim Zamawiającym - firmom i instytucjom, w kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Proponujemy Państwu nawiązanie współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowę zlecenia bądź umowę o dzieło) w zakresie:
1. sporządzania ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. opracowania:
wzorów dokumentów,
zarządzeń,
planów zamówień publicznych,
regulaminów udzielania zamówień publicznych do i powyżej 14 000 euro,
regulaminów pracy komisji przetargowej,
3. udzielania porad, konsultacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4. prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych a w szczególności: sporządzania protokołu postępowania,
5. innych czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych.


Nasza oferta skierowana jest do Zamawiających, którzy szukają wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Korzystamy z konsultacji najlepszych ekspertów w Polsce i na bieżąco analizujemy stan prawny. Mamy doświadczenie w realizacji zamówień mieszanych, jak również w różnych trudnych od strony formalno - prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczyłyśmy w wielu kontrolach branżowych prowadzonych przez takie jednostki kontrolujące jak Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Posiadamy doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych realizowanych w ramach dofinansowań unijnych lub dofinansowań z programów krajowych takich jak np. NPPDL.

Zespół:
Sylwia Januszewska – prawnik, pracownik referatu zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, absolwentka Podyplomowych Studiów Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 6 lat doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą Pzp. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym forum zamówień publicznych. Telefon kontaktowy: 604 518 257, e-mail: sjjs_plonsk13@wp.pl

Jolanta Szczygieł – kierownik referatu zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, absolwentka Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończony kurs dla specjalistów ds. audytu i kontroli wewnętrznej, 15 lat doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą Pzp. Posiada doświadczenie w pracy w zamówieniach publicznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym forum zamówień publicznych. Telefon kontaktowy: 506 398 803, e-mail: sjjs_plonsk13@wp.pl

Zapraszamy do współpracy.